Łukaszenka byłby ze mnie…

Łukaszenka byłby ze mnie dumny – pełna seria białoruskich rubli z 2000 roku. (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)

Z góry na dół i od lewej do prawej:

1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000, 20000 i 50000 rubli białoruskich (2000; pełna)
100000 rubli białoruskich (2000; 100000 wydano w 2005)
200000 rubli białoruskich (2000; 200000 wydano w 2012)

#hajsymethelina #pieniadze #banknoty #bialorus