Wygrał w Trybunale, dostał kasę, więc dom pomocy społecznej podniósł mu opłaty.

Częściowo ubezwłasnowolniony mężczyzna dzięki skardze do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dostał 20 tys. zł zadośćuczynienia. Gdy otrzymał pieniądze placówka uznała, że może mu podwyższyć opłaty. Wskutek podwyższenia opłaty dojdzie do całkowitego skonsumowania przez DPS zasądzonej kwoty.