Tymczasowe, podwyższone stawki podatku VAT obowiązują już siódmy rok

Kiedy do władzy doszła obecna większość parlamentarna, to dumnie zapowiadała, że powrócą niższe ciężary fiskalne, ale ostatecznie zdecydowała o ich utrzymaniu. Dochód państwa z powodu tymczasowej podwyżki VAT to kilka miliardów złotych rocznie (8-9 mld zł).