Koszt naszego medalu w Rio de Janeiro to 36 milionów złotych. Dużo? Mało?

Brudne pieniądze, chciwe karzełki o lepkich rękach i rodzinne interesy… Olipmizm obnażony.