ZPiP: będziemy mieć najdroższy prąd w Europie

To wynik oparcia energetyki na węglu, przez co ceny energii rosną zarówno wskutek wzrostu cen surowca, jak i praw do emisji. Już w tej chwili duzi odbiorcy płacą za megawatogodzinę istotnie więcej niż w innych państwach regionu (ok. 69 euro u nas vs. 57 euro w Czechach, czy 38 euro w Niemczech)