Kilkusetprocentowe podwyżki wody. Metr sześcienny wody od 1,30 zł do 57,34 zł

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne wszelkimi sposobami dążą do często kilkusetprocentowych podwyżek. Część spraw będzie rozstrzygana na drodze sądowej. Jedne z najwyższych cen za wodę i ścieki w Polsce skalkulowały przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z województwa zachodniopomorskiego