Nie przekraczasz progu podatkowego? Dla ciebie prąd nie podrożeje

Ministerstwo informuje, że polskie rodziny, w których osoba będąca stroną umowy zakupu prądu i jej zarobek roczny mieści się w pierwszym progu podatkowym, nie poniesie w ramach całego rachunku za prąd dostarczony w 2019 r. kosztów większych niż w 2018 r. Próg podatkowy jest określony na 85 528 zł