Prezes LOT: nie ulegnę szantażowi związkowców

Nadal płacimy związkowcom za to, że oni de facto wywołują konflikty i sączą truciznę w organizm spółki. To są ludzie, którzy dotąd mówili prezesom LOT, co mają robić. Ja nigdy się nie poddam ich szantażom – mówi Rafał Milczarski, prezes PLL LOT.