W jednym z najbogatszych krajów świata większość samotnych matek żyje w ubóstwie

W Japonii samotne matki to temat tabu. Doprowadziło to do powstania całej podklasy maltretowanych dzieci – a wszystko to w jednym z najbogatszych krajów świata. Ich dzieci są przeciętnie biedniejsze, mniej wykształcone i mają mniej perspektyw – to klasa niższa w bogatym i starzejącym się kraju…